ปลูกดอกไม้คุณธรรม

 07

 

 กิจกรรมค้นพบและเชื่อมโยงตนเองกับความดีงามภายในที่มีอยู่ใน เพื่อจะพัฒนาคุณค่าเหล่านั้นให้กลายเป็นวิถีชีวิต ผ่านกลวิธี

 

1. การตระหนักรู้
การตระหนักรู้ที่สำคัญยิ่งคือการตระหนักรู้ว่า “ฉันคือใคร?” และ “อะไรคือคุณสมบัติของฉัน?
หากเราเก็บการตระหนักรู้ที่ว่า “ฉันคือชีวิตที่มีคุณธรรมความดีเป็นคุณสมบัติดั้งเดิม” การตระหนักรู้นี้จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงและยกระดับทัศนคติ สายตา ความคิด คำพูดและการกระทำของเรา

 

2. ทัศนคติ
เมื่อเราสร้างทัศนคติของความเมตตากรุณาขึ้นมาในจิตใจ นั่นกล่าวได้ว่าเรากำลังมองดูทุกคนและทุกสิ่งด้วยสายตาแห่งความรัก สิ่งนี้ช่วยทำให้เรามีวิถีปฏิบัติและวิธีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้คนด้วยความดีงาม

 

3. การกระทำ

การกระทำอันเรียกได้ว่าเป็นการแสดงออกของผู้ที่มีคุณธรรม ไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมอันดีงามที่เรามองเห็นได้แต่เพียงภายนอก แต่จำต้องงอกงามจากเมล็ดแห่งความคิดที่ดีและทัศนคติที่ถูกต้องจากภายใน

 

03
08

 

บ้านพินทุ ศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
220 หมู่บ้านออคิดวิลล่า ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ
โทร 0815670784 line id: baanpinthu
Website : www.brahmakumaris.or.th

Read 1691 times
Copyright © 2017 บ้านพินทุ

Please publish modules in offcanvas position.