Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Just a minute


การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน...เราทั้งหมดต่างต้องเผชิญกับชีวิตที่ยุ่งเหยิงและเรียกร้องต้องการมากขึ้น สำหรับเราหลายคน... การเผชิญกับสิ่งท้าทายในชีวิตอาจทำให้เกิดความเครียดและทำให้หมดแรง

หมดกำลังได้อย่างรวดเร็ว... แต่กระนั้นเราก็สามารถที่จะใช้เพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นที่จะจดจ่อจิตใจ
ใช้เพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นที่จะค้นพบความสงบของจิตใจ และใช้เพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นที่จะรับฟังและได้ยินเสียงเรียกของหัวใจ

การสร้างความสงบในจิตใจ ด้วยการทำสมาธิแม้เพียงหนึ่งนาที ก็สามารถช่วยทำให้จิตใจของเรา
ฟื้นคืนพละกำลังขึ้นมาได้อีกครั้ง การฝึกฝนจิตใจ "เพียงหนึ่งนาที" เป็นประจำทุกวัน จะช่วยให้เรามองเห็นแง่มุมที่สวยงามของชีวิตได้มากยิ่งขึ้น

Page 1 of 4