Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

2017 09 24 21 17 13

การฝึกสมาธิแบบราชาโยคะ การฝึกสมาธิแบบราชาโยคะ เป็นการฝึกสมาธิแบบเปิดตาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในทุกเวลา และทุกสถานการณ์ จึงสามารถคงความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและบทบาท หน้าที่ต่างๆ ได้ตามปกติ การฝึกจิตแบบราชาโยคะ ไม่ได้เป็นเพียงการทำสมาธิ แต่ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจทางจิตวิญญาณและการมีความสัมพันธ์กับแหล่งพลังงานที่สูงส่งและบริสุทธิ์ การฝึกจิตแบบราชาโยคะ ไม่ใช่การออกกำลังกาย ไม่ต้องหยุดความคิดหรือการกระทำ ไม่มีการใช้คัมภีร์ บทสวด มันตรา หรือการกำหนดอิริยาบถใดๆ
เป้าหมายของการฝึกจิตแบบราชาโยคะ คือ การกลับมาเป็นนายของตนเอง มีความคิด คำพูด และการกระทำที่ถูกต้องแม่นยำ เหมาะสมกับสถานการณ์ ทำให้เราเป็นอิสระจากสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งปวง และกลับไปสู่สภาพที่สมบูรณ์พร้อมของการเป็นมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การมีชีวิตอยู่ร่วมกับทุกคนได้อย่างมีความสงบและความสุข

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้วิธีการทำสมาธิแบบราชาโยคะ ได้ที่ บ้านพินทุ 

experience raja yoga1 ทดลอง "มีประสบการณ์กับราชาโยคะ"  จินตนาการว่า.. เราคือดวงวิญญาณที่มีความสามารถ มีพลัง ประสบความสำเร็จ และมีความสุข
จินตนาการว่า .. ในเวลานี้ เราตระหนักถึงแต่ละความคิดและแต่ละปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในจิตใจ - และมองเห็นตนเองว่าสามารถควบคุมทุกความคิดและปฏิกิริยาได้ในเวลาเสี้ยววินาที เรานั้นมีพลัง มีพลังที่จะนำความคิดไปสู่กระทำ และมีพลังที่จะสลัดความคิดนั้นทิ้งไป

พิจารณานิสัยที่เป็นลบ นิสัยที่ไม่ดีทั้งหลายในบุคลิกภาพของเราที่เราไม่ปรารถนาจะให้มันปรากฏออกมา ไม่ว่าจะเป็นความคิดของความสงสัยในตนเอง นิสัยของการบ่อนทำลาย การขาดความนับถือตนเอง ความรู้สึกผิด ความกังวล ฯลฯ ด้วยความตั้งใจมั่นของเรา ความคิดเหล่านั้นจะไม่เคยถูกนำมาพูดอีก และเราจะไม่ปล่อยให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่ใดก็ตาม

บางคนอาจจะคัดค้านกับการ 'ควบคุมตนเอง" มากไป แต่หากเรา 'เข้าถึง' คำว่าดวงวิญญาณจริงๆ เราก็สามารถ 'เข้าควบคุม' ตัวเราเองได้ ควบคุมแต่ตัวเราเองเท่านั้น ชีวิตและเกมของผู้อื่น ก็เป็นของพวกเขา ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลย  เราเท่านั้น.. คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง แม่และพ่อของเรา ท่านก็ทำในแบบที่ท่านเคยทำ ซึ่งบางครั้งก็ดี บางครั้งก็อาจจะไม่.. แต่ช่วงเวลานั้นก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว และในเวลานี้ เราคือดวงวิญญาณที่มีอิสระ ผู้ที่สามารถเลือกได้ว่า.. จะใช้ชีวิตอย่างไร ด้วยสมาธิของราชาโยคะ เราสามารถขจัดรูปแบบของอิทธิพลเก่าออกไปได้ และสร้างตัวตนใหม่ของเราให้เป็นอย่างที่เราต้องการจะเป็น นั่นคือพลังของราชาโยคะ  

experience raja yoga2

การฝึกฝนสมาธิที่มีมานานแสนนานนี้ ทำให้เราสามารถใช้พลังธรรมชาติในตัวเราให้เป็นคุณประโยชน์ และยังช่วยฝึกฝนจิตใจให้กลายเป็นมิตรที่ดีของเราได้อีกด้วย เพราะเราไม่ใช่จิตใจ เราไม่ใช่ร่างกายที่เราใช้ เรามีจิตใจและเรามีร่างกาย ทั้งจิตใจและร่างกายเป็นเพียง 'เครื่องมือ' ในการดำเนินชีวิตที่เครื่องมือเหล่านี้บางครั้งก็ทำงานได้อย่างดี และในบางเวลา ก็อาจจะยังต้องการความสงบ และการออกกำลังเพื่อที่จะกลับคืนสู่เส้นทางที่ถูกต้อง เราทั้งหมดล้วนทำผิดมา เราทั้งหมดล้วนใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เราสูญเปล่าคำพูด พลังงาน และเวลาของเรา จนกว่าเราจะหยุดและคิดอย่างลึกล้ำว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา เมื่อเรายึดมั่นในความคิดเห็นของเราอย่างเหนียวแน่น จิตใจก็หดเล็ก และปิดกั้นการให้และรับพลังที่จะรัก และในสภาพเช่นนั้น ดวงวิญญาณจะไม่สามารถรับเอาพลังงานใหม่ๆ ใดเข้ามาสู่สถานการณ์ได้เลย - และแล้วความสูญเสียก็จะเกิดขึ้นกับทุกคน แต่เมื่อเรานั่งเงียบๆ หยุดความเชื่อทั้งหมด และอนุญาตให้ตัวเราเอง รู้จักความสงบที่ลึกล้ำของดวงวิญญาณ การเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ และพร้อมนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ผู้คนจะเข้าใจเราได้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น ประตูบานใหม่ๆ (โอกาสใหม่) จะเปิดขึ้น เพื่อนๆ จะโทรหาเรา และคอที่เกร็งตึงของเราจะเริ่มผ่อนคลาย!

ราชาโยคะสอนเราให้ก้าวออกมา และเฝ้าสังเกตชีวิต สูดลมหายใจเข้าอย่างสงบ ลดความรุ่มร้อนของปฏิกิริยาตอบโต้ ตอบรับอย่างเยือกเย็นและก้าวไปข้างหน้าในวิธีที่เราเลือก - เป็นอิสระจากการถูกผู้อื่นเร่งเร้าให้เราคิด และทำอย่างที่พวกเขาปรารถนา ราชาโยคะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ   ราชาโยคะปลดปล่อยพลังที่จะตอบรับต่อสิ่งต่างๆ ด้วย "ความรัก"