การฝึกสมาธิ เป็นการค้นพบความงดงามและความเข้มแข็งของจิตใจสมาธิทำให้เรามีประสบการณ์ของความสงบภายในและมีอำนาจในการควบคุมจิตใจของตนสมาธิทำให้กลายเป็นนายของความคิดทำให้เรามีชีวิตอยู่กับทุกคนและทุกสถานการณ์ได้อย่างสงบสุข ขอเชิญทุกท่าน 

ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ความกดดัน การแข่งขันช่วงชิง อิทธิพลและการครอบงำ... คงไม่มีใครอยากจะอยู่อย่างอ่อนแอ เป็นผู้แพ้ ล้มเหลวหรือเป็นเหยื่อของใครแต่เราจะทำให้ตนเองปลอดภัย หยัดยืน หรือกลายเป็นผู้มีชัยชนะในเกมชีวิตได้อย่างไร

Page 2 of 2
Copyright © 2017 บ้านพินทุ