Spirit of Care

Spirit of Care
พฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

เมื่อเราได้เข้าถึงความหมายและคุณค่าแห่งสายสัมพันธ์
และความรับผิดชอบที่เราทุกคนมีต่อกัน
เราก็จะไม่เพียงแต่ใส่ใจต่อความสะดวกสบายภายนอก
แต่ยังให้ความสำคัญกับความรู้สึกภายในของแต่ละคนอีกด้วย
เราสามารถปฏิสัมพันธ์กับทุกคนด้วยหัวใจที่อบอุ่น
เพราะตระหนักว่าการทำบางสิ่งแม้เพียงน้อยนิดที่สุด
ก็สามารถสร้างผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่รอบข้าง

พบกับ B.K.Janyanti
ผู้อำนวยการภาคพื้นทวีปยุโรปและตะวันออกกลาง
ของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
ผู้ที่จะทำให้เราเข้าถึงความหมายและคุณค่าแห่งสายสัมพันธ์
ในการดูแลเอาใจใส่ด้วยหัวใจที่อบอุ่น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ทญ.อารยา พรายแย้ม โทร. 081-567-0784, 081-428-5796

Click เข้าร่วมกิจกรรม fb btn m

Read 643 times
Copyright © 2017 บ้านพินทุ