Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

News

บ้านพินทุ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการเป็นวิทยากรให้การอบรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นี่คือภาพบางส่วนที่ได้มีการลงในเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ของหน่วยงานที่เราได้รับเชิญ