Banner

การเรียนรู้และประสบการณ์ที่เราให้

ที่บราห์มากุมารี เรานำเสนอการเรียนรู้และการฝึกฝนศาสตร์แห่งราชาโยคะ (อันเป็นโยคะของจิตวิญญาณ ไม่เกี่ยวกับโยคะของร่างกายอย่างที่เข้าใจกันทั่วไป) ที่จะให้ประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกล้ำ ด้วยการค้นพบคำตอบต่อคำถามพื้นฐานที่สุดของชีวิต ว่าฉันคือใครที่แท้จริงในระดับจิตวิญญาณ เราจะพัฒนาการตระหนักรู้และศักยภาพในการกลับมาเป็นนายของตนเอง ที่จะทำให้เราสามารถควบคุมตนเองไม่ให้ตกภายใต้อิทธิพลของสิ่งต่างๆรอบตัว จบสิ้นเกมของการพร่ำบ่นและการกล่าวโทษผู้อื่น และกลับมามีพลังจากภายในอีกครั้ง การตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณที่ลึกล้ำนี้จะค่อย ๆเติบโต และเปิดประตูแห่งกรงขังของภาพลวงตาและความไม่รู้ ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาและความทุกข์ต่างๆมากมาย เราจะได้มาซึ่งพลังในการรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง พลังแห่งความบริสุทธิ์ ความสงบ ความรัก ความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น และพลังที่จะเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเราเอง เป็นอิสระจากอดีต และเผชิญหน้ากับทุกฉากตอนของชีวิตได้อย่างมั่นคง ทรงพลัง และเบาสบาย


การศึกษานี้อยู่ในบริบทของการเดินทางทางจิตวิญญาณที่มีเป้าหมายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ด้วยความตั้งใจจริงและความพากเพียรในการฝึกฝนเพื่อเข้าถึงความรู้ที่ถูกเปิดเผยนี้ และการดูดซับพลังในระดับสมาธิ จะทำให้เรากลับมามีอำนาจภายใน ท่ามกลางประสบการณ์ที่ท้าทายมากมายต่างๆในชีวิต เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริง และราชาโยคะนี้สามารถเรียนรู้ได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เราจะได้มาซึ่งคุณประโยชน์เหล่านี้ ด้วยการศึกษาและฝึกฝนใน 4 วิชาของราชาโยคะ

Woman teaching group of adults spiritual knowledge

1. การศึกษาและไตร่ตรองความรู้ทางจิตวิญญาณที่เป็นสากล เกี่ยวกับธรรมชาติอันจริงแท้ของตัวตนที่แท้จริงของเราผู้เป็นดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในกายนี้ รวมทั้งความลับทางจิตวิญญาณที่สำคัญอื่นๆ เราเป็นใคร เรามาจากไหน เรามีหน้าที่อะไร เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด กฎแห่งกรรม ความลับของวงจรละครโลก การหลุดพ้น นรก สวรรค์ พระเจ้า สิ่งเหล่านี้คืออะไร มีจริงหรือไม่ และเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร เรื่องเหล่านี้แทบไม่มีผู้ใดในโลกล่วงรู้หรือเข้าใจอย่างแท้จริง แต่ความรู้ทั้งหมดนี้ ได้รับการเปิดเผยที่นี่อย่างละเอียดจากเบื้องบนโดยตรง โดยไม่มีเรื่องของศาสนา พิธีกรรม การกราบไหว้บูชา มันตรา หรือศรัทธาที่งมงายแต่อย่างใด ทุกสิ่งสามารถพิจารณาได้ด้วยสติปัญญา การศึกษา การทดลอง และการมีประสบการณ์ของเราเอง

People meditating in room with soft flooring illuminated with orange light

2. การมีโยคะทางจิตวิญญาณที่แท้จริง และเชื่อมโยงกับแหล่งพลังสูงสุดเบื้องบนผู้ไม่มีตัวตน แต่มีชีวิต เป็นดวงวิญญาณสูงสุด พ่อสูงสุด ครูสูงสุด เป็นพระเจ้าที่ผู้คนทั้งโลกเสาะแสวงหา ผู้ที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ผู้ที่เปรียบเสมือนมหาสมุทรแห่งความรู้ ความรัก ความเมตตา และพลังอำนาจทั้งมวล ซึ่งท่านได้มายังโลกแห่งวัตถุนี้แล้ว เพื่อทำงานของการเปลี่ยนแปลงโลกในระยะเวลาอันสั้นนี้ เราจะได้รับการแนะนำให้รู้จักท่าน และลบล้างความเข้าใจผิดต่างๆ เรียนรู้วิธีการคอนเนคที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อรับพลังที่บริสุทธิ์ ชำระล้างความเป็นลบ และจบสิ้นความอ่อนแอภายในทั้งปวง และมีประสบการณ์ของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด อันนำมาซึ่งคุณประโยชน์มากมายมหาศาล ซึ่งไม่สามารถหาได้จากที่อื่นใดอย่างแน่นอน

People holding signs at the sides of a flower van

3. การเรียนรู้และบ่มเพาะคุณธรรม ความดีงาม ความบริสุทธิ์ ความสงบ ปีติสุข และพลังทางจิตวิญญาณดั้งเดิมพื้นฐานที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน สัมผัสพลังงานของความรักที่จริงแท้ ความสุขเหนือประสาทสัมผัส และอิสรภาพที่แท้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในทุกๆด้าน และสามารถจัดการกับอุปสรรคสิ่งท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างราบรื่นและทรงประสิทธิภาพ

UNK

4. การรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นทางจิตวิญญาณ ทั้งในระดับความคิด คำพูด และการกระทำ เพราะผลลัพธ์ที่เราจะได้รับอย่างเป็นธรรมชาติของการได้รับการเติมเต็ม การมีความเข้าใจต่อสัจจะทางจิตวิญญาณ รวมทั้งพลังที่ได้จากการฝึกจิตแบบราชาโยคะ จะทำให้เรามีความปรารถนาที่จะรับใช้ผู้อื่นอย่างจริงแท้จากหัวใจด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้ชีวิตนั้นมีความหมาย มีความสุข และมีพลังอย่างยิ่ง ซึ่งการรับใช้ของเรานั้น เป็นการส่งต่อและแบ่งปันคุณประโยชน์ที่เราได้รับมาแล้ว เพื่อให้ผู้คนกลับมาเข้มแข็ง และมีอำนาจในการเลือกจากภายในของตนเองอีกครั้ง ให้เขาสามารถสัมผัสความรัก ความสุข ความสงบ และอิสรภาพจากภายใน เช่นเดียวกันกับเรานั่นเอง

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และนัดหมายเพื่อการศึกษาราชาโยคะได้ที่ ติดต่อเรา