Banner

วิธีการฝึกสมาธิ

การฝึกสมาธิแบบราชาโยคะนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่เราจำเป็นต้องมีคําอธิบายเล็กน้อยก่อนที่จะฝึกฝน นี่คือห้าขั้นตอนที่เรียบง่ายในการฝึก และในไม่ช้า คุณก็จะเข้าถึงความเงียบสงบได้ในเพียงความคิดเดียว - และไม่จำเป็นต้องทําตามขั้นตอนเหล่านี้อีกต่อไป

ขั้นตอน

 • ขั้นตอนที่ 1: การผ่อนคลาย

  การผ่อนคลายเป็นเรื่องของการคลายความเกร็งตัวและความตึงเครียดออกไป และนําจิตใจและร่างกายเข้าสู่สภาวะที่นื่งและเงียบสงบ

  • ผ่อนคลายในป่าใหญ่ 0:00
  • ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 0:00
  • ผ่อนคลายกับลมหายใจ 0:00
  • ผ่อนคลายการเชื่อมโยง 0:00

 • ขั้นตอนที่ 2: การจดจ่อจิตใจ

  การจดจ่อจิตใจ ช่วยให้ฉันใช้เวลาของฉันไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผ่อนคลายแล้ว ก็จดจ่ออยู่กับความคิดที่เลือกที่จะมี

  • เพ่งรวมกับการหายใจ 0:00
  • เพ่งรวมกับจุด 0:00
  • เพ่งรวมกับคำว่าชานติ 0:00
  • เพ่งรวมอยู่กับการนับถอยหลัง 0:00

 • ขั้นตอนที่ 3: การใคร่ครวญคือ

  การคิดอย่างลึกล้ำเกี่ยวกับตัวฉัน โลกภายในของฉัน และคุณค่าหรือคุณงามความดีต่างที่ฉันยึดถือ

  • ใคร่ครวญกับความเป็นนิรันดร์ 0:00
  • ใคร่ครวญกับคุณสมบัติหลัก 0:00
  • ใคร่ครวญกับชีวิตที่เป็นแสง 0:00
  • ใคร่ครวญกับตัวตนที่แท้จริง 0:00

 • ขั้นตอนที่ 4: การตระหนักรู้

  เวลาที่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในระดับความคิดและความรู้สึกในหัวใจที่จริงแท้ของฉันสอดคล้องกัน และทำให้ฉันมีประสบการณ์กับบางสิ่งที่มีนัยยะสำคัญที่ลึกล้ำมากขึ้น

  • ตระหนักรู้ในความรัก 0:00
  • ตระหนักรู้ถึงแสงที่บริสุทธิ์ 0:00
  • ตระหนักรู้ถึงการเป็นนิรันดร์ 0:00
  • การเปลี่ยนของดวงวิญญาณ 0:00

 • ขั้นตอนที่ 5: สมาธิ

  การสร้างสมาธิ คือการจดจ่อจิตใจอยู่กับความคิดหนึ่ง และการระลึกถึงตัวตนเดิมแท้ในความเป็นจิตวิญญาณของฉัน ปลุกเรียกและสัมผัสกับสภาวะของชีวิตที่สวยงามและเป็นสุขนั้นอีกครั้ง...

  • การไปอยู่เหนือเรื่องราว 0:00
  • ผู้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งชีวิต 0:00
  • การไปอยู่เหนือทุกสิ่ง 0:00
  • การเปลี่ยนแปลงที่เรียบง่าย 0:00