Banner

พระเจ้าและมนุษย์


การถกเถียงเกี่ยวกับพระเจ้าดำเนินมานานหลายศตวรรษ บางคนหักล้างความคิดเห็นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเจ้า บ้างยังคงเป็นผู้ภักดีอย่างจริงจังจนตาย และบ่อยครั้งที่บางคนอาจกล่าวว่า "ใครสนกัน"บริษัทประกันภัยยังคงอ้างถึง 'การกระทําของพระเจ้า'ในบริบทของภัยพิบัติ สงคราม การละเมิด และการเลือกปฏิบัติ แต่ 'พระเจ้า'ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของมนุษย์หรือ? และความผิดพลาดที่มนุษย์เป็นผู้กระทำเล่า? ถึงตอนนี้ จิตใจของคุณอาจมีมุมมองที่มั่นคงเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งสูงสุด และเหตุการณ์บังเอิญในชีวิตของเรา ในความเป็นจริงไม่ว่าคนอื่นจะพูดและทําอะไรก็ตาม เราแต่ละคนมีอิสรภาพที่จะคิดถึง 'พระเจ้า'ในแบบของตัวเราเองที่ไม่เหมือนใคร หรือปฏิเสธการดํารงอยู่ของสิ่งสูงสุดก็ได้

เนื้อหาส่วนนี้มุ่งเน้นไปที่ชีวิตที่สูงส่ง และแยกพระเจ้าออกมาอย่างสมบูรณ์ และให้ท่านไปอยู่เหนือเกมของมนุษย์ เพื่อทําให้ผู้แสวงหาได้มีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับ'พระเจ้า'การเปิดใจและความกล้าหาญจะช่วยให้จิตใจของคุณอ่อนโยนและกระจ่างมากพอที่จะพิจารณาความคิดเห็นที่เป็นทางเลือกต่างๆ

มาร่วมเรียนรู้วิธีการที่จะตระหนักรู้จักสิ่งสูงสุด ที่ท่านจะกลายเป็นของเรา และเราจะกลายเป็นของท่าน สัมผัสความรักที่บริสุทธิ์ลึกล้ำที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน ในความเงียบสงบ มีเพียงแค่คุณและสิ่งสูงสุดเท่านั้น ในความเงียบสงบ ดวงวิญญาณเชื่อมโยงกับดวงวิญญาณสูงสุด และรับพลังทางจิตวิญญาณ กระแสพลังของแสงและอำนาจนี้จะถูกส่งผ่านมาโดยตรงจากสิ่งสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด มายังเราผู้เป็นดวงวิญญาณ และ'แบตเตอรี่'ของเราจะถูกชาร์จใหม่ พลังของความบริสุทธิ์นี้จะถูกสะสมไว้ เพื่อให้ความแข็งแกร่งแก่เราดวงวิญญาณ และให้การค้ำจุนแก่โลก

ด้วยพลังแห่งโยคะในความเงียบสงบนี้ คุณจะสะสมความบริสุทธิ์ ความสงบ ความสุข สัจจะ และพลังในตนเองอย่างมากมาย

A blue heart